Välj en sida

Sammanfattning: Denna metaanalys utfördes för att bedöma effekten och säkerheten av att ta tadalafil 5 mg en gång dagligen i minst 6 månader vid behandling av erektil dysfunktion (ED). Baserat på databaser: MEDLINE, EMBASE och Cochrane Controlled Trials Register, utfördes denna analys för att samla randomiserade kontrollerade studier (RCT) av tadalafil 5 mg en gång dagligen vid behandling av ED över 6 månader. Granskare undersökte också referenserna för varje litteratur. Metaanalysen omfattade totalt 1 566 patienter i sex RCT. Tadalafil-gruppen utförde en bättre effekt i termer av det internationella indexet för erektil funktion-erektil funktion (IIEF) -domän (P = 0,005) för behandling av ED jämfört med placebogruppen. Säkerhetsbedömningar inklusive avbrott på grund av biverkningar (AE) (P = 0,31) och behandlingsframväxande biverkningar (P = 0,06) indikerade att tadalafil-gruppen hade en bättre tolerans. Analysen belyser att dosen 5 mg per dag tadalafil visade en god effekt efterbehandling av minst 6 månader i förhållande till kontrollgruppen med färre biverkningar.

Se även  Men det kan orsaka blodproblem