Välj en sida

Vilka läkemedel interagerar med tadalafil och vardenafil?

Vardenafil

Nedbrytning och eliminering av vardenafil från kroppen hämmas av erytromycin, klaritromycin (Biaxin), ketokonazol (Nizoral), itrakonazol (Sporanox), indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir), atazanavir (Reyataz), grapefruktjuice. Därför ökar dessa läkemedel koncentrationen av vardenafil i blodet och bör inte kombineras med vardenafil. Vardenafil minskar koncentrationen av ritonavir och indinavir och kan minska effekten av dessa läkemedel. Vardenafil ökar hjärtfrekvensen och överdriver också blodtryckssänkande effekter av nitrater (till exempel nitroglycerin). Hos patienter med bröstsmärta (kärlkramp), särskilt de som tar nitrater, kan vardenafil orsaka bröstsmärtor genom att öka hjärtfrekvensen och sänka blodtrycket. Patienter med angina bör därför inte använda vardenafil. Vardenafil överdriver också de blodtryckssänkande effekterna av alfa-blockerande läkemedel, till exempel terazosin (Hytrin) och bör inte användas av individer som också använderalfa-blockerare. Vardenafil ökar också den blodtrycksreducerande effekten av andra läkemedel.

Se även  Läkemedel som används för impotens kan behandla vaskulär demens?