Välj en sida

Sammanfattning: Selektiva fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5I) har revolutionerat behandlingen av erektil dysfunktion (ED) hos män. Som en on-demand-behandling har PDE5Is utmärkt effekt och säkerhet vid behandling av ED på grund av ett brett spektrum av etiologier. Icke desto mindre har dessa läkemedel biverkningsprofiler som är besvärliga för vissa patienter, t.ex. huvudvärk, dyspepsi, myalgi, etc. Vidare ogillar många patienter och deras partners behovet av on-demand behandling för ED, med hänvisning till en önskan om större spontanitet med sexuella interaktioner. År 2008, ungefär tio år efter lanseringen av den första kommersiellt tillgängliga PDE5I, inträffade ett paradigmskifte i hanteringen av ED med godkännande av en gång dagligen dos tadalafil av US Food and Drug Administration för hantering av ED. Den förlängda halveringstiden för tadalafil lämpar sig väl för denna doseringsregim och förmedlar fördelen med att separera medicinering från sexuella interaktioner; lägre dosterapi har också den teoretiska fördelen med lägre förekomst av biverkningar. I denna studie granskar vi den nuvarande tekniska utvecklingen med avseende på denna nya hanteringsstrategi för ED, och belyser publicerade rapporter om effektiviteten och toleransen för den dagliga dosen av tadalafil-regimen.

Se även  Nederländerna: Att fastställa uppfinningssteg i en dosering av Tadalafil