Välj en sida

Eric B. Grossman Korrespondens från Eric B. Grossman Pharmaceutical Group, Pfizer, Inc., Mail Stop 219/3/4, 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755 Kontakt Sök efter artiklar av denna författare

Suzanne K. Swan Suzanne K. Swan

Bakgrund

Metoder

sildenafil citrat
hemodialys
farmakokinetik
njursjukdom
hemodynamik
– Solomon H.
– Man JW
– Jackson G.
Crossref PubMed Scopus (342) Google Scholar
– Lue TF
Crossref PubMed Scopus (1105) Google Scholar
– Lawrence IG
– Pris DE
– Howlett TA
– et al.
Abstrakt fulltext Fulltext PDF PubMed Scopus (55) Google Scholar
– Rosas S.
– Joffe M.
– Franklin E.
– et al.
Abstrakt fulltext Fulltext PDF PubMed Google Scholar
– Procci WR
– Martin DJ
Crossref PubMed Scopus (15) Google Scholar
– Fel CJ
– Cushner HM
Abstrakt fulltext PDF PubMed Scopus (37) Google Scholar
– Rosas S.
– Joffe M.
– Franklin E.
– et al.
Abstrakt fulltext Fulltext PDF PubMed Google Scholar
– Rosas SE
– Joffe M.
– Franklin E.
– et al.
Abstrakt fulltext Fulltext PDF PubMed Scopus (53) Google Scholar
– Yenicerioglu Y.
– Kefi A.
– Aslan G.
– et al.
Crossref PubMed Scopus (37) Google Scholar
– Chen J.
– Mabjeesh NJ
– Greenstein A.
– et al.
Abstrakt fulltext Fulltext PDF PubMed Scopus (61) Google Scholar
– Rosas SE
– Wasserstein A.
– Kobrin S.
– Feldman HI
Abstrakt fulltext PDF PubMed Scopus (41) Google Scholar
– Nichols DJ
– Muirhead GJ
– Använd JA
Crossref PubMed Google Scholar
– Muirhead GJ
– Wilner K.
– Colburn W.
– et al.
Crossref PubMed Google Scholar
– Muirhead G. J.
– Rance DJ
– Walker DK
– Wastall P.
Crossref PubMed Google Scholar
– Langtry H.
– Marham A.
Crossref PubMed Scopus (174) Google Scholar
– Muirhead GJ
– Rance DJ
– Walker DK
– Wastall P.
Crossref PubMed Google Scholar
– Muirhead GJ
– Wilner K.
– Colburn W.
– et al.
Crossref PubMed Google Scholar
– Muirhead GJ
– Wilner K.
– Colburn W.
– et al.
Crossref PubMed Google Scholar
– Ballard SA
– Gingell CJ
– Tang K.
– et al.
Abstrakt fulltext Fulltext PDF PubMed Scopus (525) Google Scholar
– Jeremy JY
– Ballard SA
– Naylor AM
– et al.
Crossref PubMed Google Scholar
– Nishimura M.
– Takahashi H.
– Maruyama K.
– et al.
Abstrakt fulltext PDF PubMed Scopus (54) Google Scholar
– Nishimura M.
– Takahashi H.
– Yoshimura M.
Crossref PubMed Google Scholar
– Rysz J.
– Luciak M.
– Kedziora J.
– et al.
Abstrakt fulltext PDF PubMed Scopus (38) Google Scholar
– Yokokawa K.
– Mankus R.
– Saklayen MG
– et al.
Crossref PubMed Scopus (112) Google Scholar
– Raj DS
– Vincent B.
– Simpson K.
– et al.
Abstrakt fulltext Fulltext PDF PubMed Scopus (101) Google Scholar
– Boolell M.
– Allen MJ
– Ballard SA
– et al.
PubMed Google Scholar
METODER

Ämnen

Google Scholar
Behandlingar

Visa stor bild
Figurvisare
Ladda ner (PPT)
Studera design

Farmakokinetisk provtagning

analytiska metoder

– Cooper KL
– Mckiernan JM
– Kaplan SA
Crossref PubMed Scopus (58) Google Scholar
Hemodynamiska mätningar

Dataanalys

– Lee CS
– Marbury TC
Crossref PubMed Scopus (87) Google Scholar
– Lee CS
– Marbury TC
Crossref PubMed Scopus (87) Google Scholar
RESULTAT

Ämnesregistrering och disposition

Öppna tabellen i en ny flik
Farmakokinetik

Öppna tabellen i en ny flik
Visa stor bild
Figurvisare
Ladda ner (PPT)
Hemodynamik

– Vardi Y.
– Klein L.
– Nassar S.
– et al.
Abstrakt fulltext Fulltext PDF PubMed Scopus (53) Google Scholar
Öppna tabellen i en ny flik
Visa stor bild
Figurvisare
Ladda ner (PPT)
Biverkningar

– Nishimura M.
– Takahashi H.
– Maruyama K.
– et al.
Abstrakt fulltext PDF PubMed Scopus (54) Google Scholar
– Muirhead GJ
– Wilner K.
– Colburn W.
– et al.
Crossref PubMed Google Scholar
– MacDonald NJ
– Bevilja AC
– Rodger RS
– et al.
Crossref PubMedScopus (3) Google Scholar
– MacDonald NJ
– Bevilja AC
– Rodger RS
– et al.
Crossref PubMed Scopus (3) Google Scholar
– Chaignon M.
– Chen WT
– Tarazi RC
– et al.
Crossref PubMed Scopus (28) Google Scholar
– Daugirdas JT
Abstrakt fulltext PDF PubMed Scopus (289) Google Scholar
– Yenicerioglu Y.
– Kefi A.
– Aslan G.
– et al.
Crossref PubMed Scopus (37) Google Scholar
– Chen J.
– Mabjeesh NJ
– Greenstein A.
– et al.
Abstrakt fulltext Fulltext PDF PubMed Scopus (61) Google Scholar
– Rosas SE
– Wasserstein A.
– Kobrin S.
– Feldman HI
Abstrakt fulltext PDF PubMed Scopus (41) Google Scholar
– Mohamed EA
– MacDowall P.
– Feg RA
Crossref PubMed Scopus (16) Google Scholar
– Siegel R.
– Grossman E.
Crossref PubMed Scopus (7) Google Scholar
SLUTSATS

ERKÄNNNINGAR

– Solomon H.
– Man JW
– Jackson G.
Erektil dysfunktion och hjärt-kärlpatienten: Endotel dysfunktion är den gemensamma nämnaren. Hjärta. 2003; 89: 251-253 Visa i artikel Scopus (342) PubMed Crossref Google Scholar

– Lue TF
Erektil dysfunktion. N Engl J Med. 2000; 342: 1802-1813 Visa i artikel Scopus (1105) PubMed Crossref Google Scholar

– Lawrence IG
– Pris DE
– Howlett TA
– et al.
Korrigera impotens hos den manliga dialyspatienten: Erfarenhet av testosteronersättning och vakuumtumescensbehandling. Am J Kidney Dis. 1998; 31: 313-319Visa i artikel Scopus (55) PubMed Abstrakt Fulltext Fulltext PDF Google Scholar

– Rosas S.
– Joffe M.
– Franklin E.
– et al.
Prevalens och determinanter för erektil dysfunktion hos patienter med hemodialys. Kidney Int. 2001; 59: 2259-2266Visa i artikel PubMed Abstrakt Fulltext Fulltext PDF Google Scholar

READ  Oförklarlig och placebosvar på MKS

– Procci WR
– Martin DJ
Effekt av underhållshemodialys på manlig sexuell prestanda. J Nerv Ment Dis. 1985; 173: 366-372 Visa i artikel Scopus (15) PubMed Crossref Google Scholar

– Fel CJ
– Cushner HM
Sexuell dysfunktion hos den manliga dialyspatienten: Patogenes, utvärdering och terapi. Am J Kidney Dis. 1986; 8: 211-222 Visa i artikel Scopus (37) PubMed Abstrakt Fulltext PDF Google Scholar

– Rosas SE
– Joffe M.
– Franklin E.
– et al.
Förening av nedsatt livskvalitet och erektil dysfunktion hos patienter med hemodialys. Kidney Int. 2003; 64: 232-238 Visa i artikel Scopus (53) PubMed Abstrakt Fulltext Fulltext PDF Google Scholar

– Yenicerioglu Y.
– Kefi A.
– Aslan G.
– et al.
Effekt och säkerhet av sildenafil för behandling av erektil dysfunktion hos patienter i dialys. BJU Int. 2002; 90: 442-445 Visa i artikel Scopus (37) PubMed Crossref Google Scholar

– Chen J.
– Mabjeesh NJ
– Greenstein A.
– et al.
Klinisk effekt av sildenafil hos patienter i kronisk dialys. J Urol. 2001; 165: 819-821Visa i artikel Scopus (61) PubMed Abstrakt Fulltext Fulltext PDF Google Scholar

– Rosas SE
– Wasserstein A.
– Kobrin S.
– Feldman HI
Preliminära observationer av sildenafilbehandling för erektil dysfunktion hos dialyspatienter. Am J Kidney Dis. 2001; 37: 134-137 Visa i artikel Scopus (41) PubMed Abstrakt Fulltext PDF Google Scholar

– Nichols DJ
– Muirhead GJ
– Använd JA
Farmakokinetik för sildenafilcitrat efter orala engångsdoser hos friska manliga personer: Absolut biotillgänglighet, mateffekter och dosproportionalitet. Br J Clin Pharmacol. 2002; 53: 5S-12SVisa i artikel PubMed Crossref Google Scholar

– Muirhead GJ
– Wilner K.
– Colburn W.
– et al.
Effekterna av ålder och nedsatt njur- och leverfunktion på farmakokinetiken för sildenafilcitrat. Br J Clin Pharmacol. 2002; 53: 21S-30SVisa i artikel PubMed Crossref Google Scholar

– Muirhead GJ
– Rance DJ
– Walker DK
– Wastall P.
Jämförande human farmakokinetik och metabolism av oral och intravenös sildenafil i en dos. Br J Clin Pharmacol. 2002; 53: 13S-20SVisa i artikel PubMed Crossref Google Scholar

– Langtry H.
– Marham A.
Sildenafil: En genomgång av dess användning vid erektil dysfunktion. Läkemedel. 1999; 57: 967-989 Visa i artikel Scopus (174) PubMed Crossref Google Scholar

– Ballard SA
– Gingell CJ
– Tang K.
– et al.
Effekter av sildenafil på avslappning av human corpus cavernosum vävnad in vitro och på aktiviteterna av cykliska nukleotidfosfodiesterasisozymer. J Urol. 1998; 159: 2164-2171Visa i artikel Scopus (525) PubMed Abstrakt Fulltext Fulltext PDF Google Scholar

– Jeremy JY
– Ballard SA
– Naylor AM
– et al.
Effekter av sildenafil, en typ-5 cGMP-fosfodiesterashämmare och papaverin på cyklisk GMP och cyklisk AMP-nivå i kanin corpus cavernosum in vitro. Br J Urol. 1997; 79: 958-963 Visa i artikel PubMed Crossref Google Scholar

– Nishimura M.
– Takahashi H.
– Maruyama K.
– et al.
Förbättrad produktion av kväveoxid kan vara involverad i akut hypotoni under hemodialys underhåll. Am J Kidney Dis. 1998; 31: 809-817 Visa i artikel Scopus (54) PubMed Abstrakt Fulltext PDF Google Scholar

– Nishimura M.
– Takahashi H.
– Yoshimura M.
Kväveoxidens roll vid hemodialyshypotoni. Acta Physiol Scand. 2000; 168: 181-186 Visa i artikel PubMed Crossref Google Scholar

– Rysz J.
– Luciak M.
– Kedziora J.
– et al.
Kväveoxidfrisättning i perifert blod under hemodialys. Kidney Int. 1997; 51: 294-300Visa i artikel Scopus (38) PubMed Abstrakt Fulltext PDF Google Scholar

– Yokokawa K.
– Mankus R.
– Saklayen MG
– et al.
Ökad kväveoxidproduktion hos patienter med hypotoni under hemodialys. Ann Intern Med. 1995; 123: 35-37 Visa i artikel Scopus (112) PubMed Crossref Google Scholar

– Raj DS
– Vincent B.
– Simpson K.
– et al.
Hemodynamiska förändringar under hemodialys: Kväveoxid och endotelin. Kidney Int. 2002; 61: 697-704Visa i artikel Scopus (101) PubMed Abstrakt Fulltext Fulltext PDF Google Scholar

– Boolell M.
– Allen MJ
– Ballard SA
– et al.
Sildenafil: En oralt aktiv typ 5 cyklisk GMP-specifik fosfodiesterashämmare för behandling av penis erektil dysfunktion. Int J Impot Res. 1996; 8: 47-52 Visa i artikeln PubMed Google Scholar

Metropolitan Life Insurance Company Standards (män / kvinnor). Metropolitan Life Insurance Company, New York, NY1996 Visa i artikeln Google Scholar

– Cooper KL
– Mckiernan JM
– Kaplan SA
Alfa-adrenoceptorantagonister vid behandling av godartad prostatahyperplasi. Läkemedel. 1999; 57: 9-17 Visa i artikel Scopus (58) PubMed Crossref Google Scholar

– Lee CS
– Marbury TC
Läkemedelsbehandling hos patienter som genomgår hemodialys. Kliniska farmakokinetiska överväganden. Pharmacokinet. 1984; 9: 42-66 Visa i artikel Scopus (87) PubMed Crossref Google Scholar

– Vardi Y.
– Klein L.
– Nassar S.
– et al.
Effekter av sildenafilcitrat (Viagra) på blodtrycket hos normotensiva och hypertensiva män. Urologi. 2002; 59: 747-752Visa i artikel Scopus (53) PubMed Abstrakt Fulltext Fulltext PDF Google Scholar

– MacDonald NJ
– Bevilja AC
– Rodger RS
– et al.
Effekten av nedsatt njurfunktion på farmakokinetiken och metabolismen av bopindolol. Br J Clin Pharmacol. 1991; 31: 697-700 Visa i artikel Scopus (3) PubMed Crossref Google Scholar

– Chaignon M.
– Chen WT
– Tarazi RC
– et al.
Blodtryckssvar vid hemodialys. Högt blodtryck. 1981; 3: 333-339 Visa i artikel Scopus (28) PubMed Crossref Google Scholar

– Daugirdas JT
Dialyshypotoni: En hemodynamisk analys. Kidney Int. 1991; 39: 233-246 Visa i artikel Scopus (289) PubMed Abstrakt Fulltext PDF Google Scholar

– Mohamed EA
– MacDowall P.
– Feg RA
Tidpunkt för sildenafilbehandling hos dialyspatienter – Lektioner efter en episod av hypotoni. Nephrol Dial Transplant. 2000; 15: 926-927 Visa i artikel Scopus (16) PubMed Crossref Google Scholar

– Siegel R.
– Grossman E.
Tidpunkt för sildenafilbehandling hos dialyspatienter. Nephrol Dial Transplant.