Välj en sida

Vaginal sildenafilcitrat (Viagra, Pfizer, Inc., New York, NY) har visat sig vara användbart för att öka tjockleken i livmodern och uppnå graviditet hos kvinnor med varierande livmoderproblem. Men det misslyckades med att visa gynnsamma resultat vid inställningen av Ashermans syndrom, ett tillstånd som kännetecknas av närvaron av livmodersynekier. Vi har framgångsrikt tillämpat denna behandling på två kvinnor som noterats ha otillräckligt endometrium efter kirurgisk resektion av livmodersynekier. Båda patienterna hade en historia av en förlossning av livmodern efter förlossningen med efterföljande sekundär infertilitet. Ashermans syndrom demonstrerades och behandlades kirurgiskt hos båda patienterna. Postoperativt noterades att båda patienterna hade ett tunt endometrium och misslyckades med att bli gravida trots fertilitetsbehandling. Därefter uppnådde dessa kvinnor graviditet under den första behandlingscykeln med vaginal sildenafilcitrat. Med användning av transvaginal ultraljud noterades att endometriumtjockleken förbättrades när sildenafilcitrat varadministreras. Det misstänks att detta läkemedel orsakar selektiv vasodilatation, vilket resulterar i förbättrad endometriell utveckling.

Se även  Viagra, Viagra Connect och Sildenafil