Välj en sida

Om du påbörjar tadalafil för pulmonell arteriell hypertoni hos en patient som redan tar elvitegravir / kobicistat i> 1 vecka: starta tadalafil 20 mg en gång dagligen och öka till 40 mg som tolereras. Om patient med PAH kräver initiering av elvitegravir / cobicistat: Avbryt tadalafil 24 timmar innan du börjar ART. Vänta en vecka, starta sedan tadalafil vid 20 mg oralt en gång dagligen. Kan öka till 40 mg som tolereras. Vid erektil dysfunktion bör tadalafil dos 5 mg inte överstiga 10 mg på 72 timmar.

Om du startar tadalafil för pulmonell arteriell hypertoni (PAH) hos en patient som redan tar elvitegravir / ritonavir / PI i> 1 vecka: starta tadalafil 20 mg en gång dagligen och öka till 40 mg som tolereras. Om patient med PAH kräver initiering av elvitegravir / ritonavir / PI: Stoppa tadalafil 24 timmar innan du börjar ART. Vänta en vecka, starta sedan tadalafil vid 20 mg oralt en gång dagligen. Kan öka till 40 mg som tolereras. Vid erektil dysfunktion bör tadalafil dos 5 mg inte överstiga 10 mg på 72 timmar.

Se även  Generisk erektil dysfunktion Läkemedelspriserna sjunker under Coronavirus-krisen - Myhealthyclick.com