Välj en sida

Vilka är försiktighetsåtgärderna för att ta Cialis?

Även om Tadalafil-tabletter ofta ordineras i Storbritannien för att behandla symtom på erektil dysfunktion, är det fortfarande viktigt att kontrollera om medicinen är lämplig för dig. Tadalafil ska inte användas av personer som lider av vissa tillstånd eller de som tar vissa mediciner. Du bör alltid läsa bipacksedeln (PIL) för Tadalafil 10 mg eller Tadalafil 20 mg innan du tar detta läkemedel för att säkerställa att det är säkert för dig att använda.

Vilka är biverkningarna av Tadalafil tabletter?

Tadalafil (Generisk Cialis) kan liksom alla mediciner förknippas med vissa biverkningar även om inte alla patienter skulle uppleva dessa.

Vanliga biverkningar att se upp för inkluderar:

  • Ansiktsspolning / värmevallningar
  • Dålig matsmältning
  • Muskelsmärtor, smärta i rygg och lemmar
  • Täppt i näsan
  • Huvudvärk (inklusive migrän)
  • Yrsel, sömnighet och synstörningar – detta kan påverka skickliga uppgifter som att köra bil, det rekommenderas att du ser hur du reagerar på detta läkemedel innan du kör bil eller använder maskiner.

Patienter ska inte dricka överflödiga mängder alkohol när de tar Tadalafil-tabletter eftersom det kan försämra din förmåga att få erektion och kan öka risken för vissa biverkningar. För att se alla biverkningar som är förknippade med användningen av Tadalafil, se bipacksedeln (PIL) för Tadalafil 10 mg eller Tadalafil 20 mg eller kontakta PostMyMeds.

Se även  FDA: Manliga läkemedel för mänskliga förbättringar med Tadalafil återkallade - Myhealthyclick.com