Välj en sida

Detta är en oral terapi som har en brittisk licens för erektil dysfunktion.

Det är en fosfodiesteras 5 (PDE5) -hämmare som i sin tur förstärker effekten av kväveoxid. Kväveoxid verkar på enzymer som möjliggör avslappning av glatt muskulatur i corpus cavernosum, vilket möjliggör ett inflöde av blod och resulterar i en penis erektion.

Sildenafilcitrat är kontraindicerat hos patienter som tar organiska nitrater (1).

Rapporterade biverkningar inkluderar rodnad, huvudvärk, dyspepsi, nästäppa, yrsel, diarré, utslag och UTI. Det har förekommit sex rapporter om dödsfall (relaterade till MI) hos användare av sildenafilcitrat. Det är oklart om sildenafilcitrat reagerade med föreskriven hjärtmedicinering eller om dödsfallet var resultatet av ovänlig sexuell ansträngning.

Se även  Långsiktig säkerhet och tolerans för Tadalafil vid behandling av erektil dysfunktion - ScienceDirect