Välj en sida

Denna studie kommer att genomföras i två delar 1) Screening av 400 fall av cirros (barn A, barn B och barn c) för prevalens och riskfaktorer för erektil dysfunktion vid cirros.2) Del 2 är RCT enligt följande där 70 fall i varje arm tas barn A och barn B-cirros för effekten av behandlingen på erektil dysfunktion (Tadalafil vs placebo).

Efter att ha fått informerat samtycke. Klinisk, antropometrisk och biokemisk bedömning kommer att göras av kandidat, medhandledare och handledare. Screening och urvalskriterier med hjälp av olika frågeformulär som Karnofsky Performance Score (KPS), IIEF-frågeformulär, ADAMS-frågeformulär, generaliserad ångeststörning 7 (GAD-7) frågeformulär, patienthälsofrågeformulär (PHQ-9 för depression; och SF-36 frågeformulär).

Det informerade samtycket kommer att erhållas från deltagarna i studien. Patienter-ED IIEF <25 kommer att inkluderas enligt inkludering och uteslutningskriterier. Tadalfil-regim: 10 mg dagligen när som helst före förväntad sexuell aktivitet på dagar med förväntad sexuell aktivitet På dagar utan förväntad sexuell aktivitet: 10 mg dagligen på natten efter måltider. Uppföljning 1 vecka, 2 veckor, 4 veckor, 12 veckor med historia, klinisk undersökning och laboratorietest.

Se även  Framtida insikter, aktieanalys och globala trender