Välj en sida

Interagerar Tadalafil med andra läkemedel?

Svåra interaktioner

Dessa läkemedel tas vanligtvis inte tillsammans. Kontakta din vårdpersonal (t.ex. läkare eller apotekspersonal) för mer information.

CGMP SPECIFIKA PDE TYP-5-HÄMMARE / NITRATER PDE-HÄMMARE / RIOCIGUAT

Måttliga interaktioner

Dessa läkemedel kan orsaka viss risk när de tas tillsammans. Kontakta din vårdpersonal (t.ex. läkare eller apotekspersonal) för mer information.

Se även  Men det kan orsaka blodproblem