Välj en sida

Vaskulär demens är den näst vanligaste orsaken till demens, efter Alzheimers sjukdom. Det är alltmer uppenbart att förändringar i blodkärlen i hjärnan kan förvärra demens och påskynda kognitiv nedgång.

Rättegången vid St George's leds av en neurovetenskaplig Dr. Atticus Hainsworth och finansieras av Alzheimers Society och en amerikansk välgörenhetsorganisation, Alzheimers Drug Discovery Foundation. Konsultneurolog Dr. Jeremy Isaacs från St George's Hospital är den kliniska huvudutredaren.

Forskarna rekryterade 55 äldre personer med symtomatisk sjukdom i små kärl. Under två besök fick de antingen ett tadalafilpiller eller placebo. De hade en MR-skanning både före och 3-5 timmar efter att dosen gavs.

Dr. Hainsworth förklarade: "Alla patienter har nu skannats och vi analyserar skanningarna. Därefter kommer vi att låsa upp försöket och ta reda på om läkemedlet ökade hjärnans blodflöde. Även om exponeringen var mycket kort hoppas vi att den kommer att ge oss en tydlig bild av skillnaden som läkemedlet gjorde och låta oss bygga vidare på detta i framtida prövningar. "

Dr. Hainsworth är också ledare för Vascular Experimental Medicine-gruppen inom Dementias Platform UK, ett offentlig-privat partnerskap skapat av Medical Research Council (MRC) för att underlätta upptäckten av nya sätt att förstå, diagnostisera och behandla demens.

Se även  Sexdrog 'effektivt' som hjärtsvikt